Serviceavdelingen

Tlf : 32086598


Er det mistanke om dårlig inneklima kan det være lurt å få dette sjekket. Dårlig inneklima reduserer både trivsel og effektivitet hos den enkelte.

Vi kan kontrollere og logge CO2 innhold i luften, temperatur og luftfuktighet. Sammen med målinger av luftutskiftninger i rommet vil dette kunne si om det er nødvendig med tiltak for å bedre luftkvaliteten eller om det evnt er andre årsaker til opplevd dårlig inneklima.

Vi tilbyr faste serviceavtaler til hvor vi til avtalt pris har full gjenomgang av ventilasjonssystemet deres. Med servicekontrakt gir vi 20% rabatt på filter fra Camfil AS.

Et ventilasjonsanlegg er et teknisk avansert anlegg som kan bli kostbart dersom det ikke blir vedlikeholdt av kvalifiserte personer. En varmegjenvinner som ikke fungerer optimalt kan koste flere tusen kr. pr mnd. i ekstra fyringsutgifter. Med service på anlegget kan også uheldige driftsavbrudd unngås.

Med serviceavtale vil en erfaren tekniker ha full sjekk og kontroll av alle mekaniske og automatiske komponenter i anlegget. Mindre feil/mangler, som ikke krever nytt materiell, blir utbedret på stedet uten ekstra kostnad. Du som kunde får en servicerapport tilbake som viser hva som er utført/kontrollert og om det evnt er noe som bør utbedres for at anlegget skal fungere optimalt.

Serviceavtaler tilbys for alle typer ventilasjonsanlegg, store som små.