Prosjekter; et lite utvalg.

 

Bane Nor, 2023

Operalåven Ål , 2023-24

Vinn Gol, 2023

Kremmartunet kjøpesenter, 2023

Ål vgs, 2023

Fondsbu turisthytte DNT, 2023

Nesbyen Alpinsenter, 2023-24

Gordariket Gol, 2023

Rødberg kommunehus, 2023

Geilolia Ferieleiligheter, 2023

Eco Hafslund Hovet, 2023

Sagtunet, 5-mannsboliger Ål, 2023

Hallingplast AS, 2023

Nortura Gol, 2023

Langedrag Naturpark, 2023

Kremo AS, 2023

Storefjell Høyfjellshotell, 2023

Nor-kro Bromma, 2023-24

Ålhytta, 2023

Nesbyen Næringshage, 2022

Langedrag diverse bygg, 2022

Gjensidige Gol, 2022-24

Danebu kongsgård kjøkken, 2022

Kremmartunet Kafe, 2022

Regnskapshuset Nesbyen, 2022

Gavehuset Rødberg, 2022

Ødegaard Næringsbygg, 2022

Vaar Frisør Ål, 2021-2022

Equinor Hyttetun, 2021-2022

Optiker Ness, 2021-2022

Fagernes Skysstasjon, 2021

Uvdal Kraftforsyning, 2021

Defa Nesbyen, 2021

Hallingdal Islamsk senter, 2021

Boots Apotek Ål, 2021

Nore og Uvdal kommune, 2021

Skogstad Hotell, 2021

Thon Hotell, 2021

Åbjøra Skagerak kraft, 2021

Leveld Lefsebakeri, 2021

Hallingdal Lastebilservice, 2021

Ål vgs, 2021

Hallingdal Betong produksjonshall, 2021

Geilomo BSH skolebygget, 2021

Langedrag tilbygg, 2021

Ål kyrkjestugu, 2021

Halne Fjellstugu, 2021

Fagerli Leirskole, 2021

Nesbyen kjøpesenter, 2021

Kikutkroa, 2021

Defa Nesbyen, 2021

Hallingplast kontorer og traforom, 2021

Hemsedal Høyfjellsenter, 2021

Fausko skysstasjon konferansesal, 2021

E-CO Hol kraftsentral, 2021

Havsdalen SkiGeilo, 2021

Sagtomta Nesbyen, 2021

Gol vgs, 2020

Gol Helsetun, Fagertun, 2020

Bjørkestølen Helårscamping, 2020

Langedrag, 2020

Hemsedal Bygdaheim, 2020

Danebu Kongsgård, 2020

Slottet i Valdres, konferansehallen, 2020-2023

Hallingdølen, 2020

Kiwi Rødberg, 2020

Nesbyen Legesenter, 2020

Kremmartunet Gol, 2020

Havsdalskroa, 2020

Hafslund E-CO Gol, 2020

Geilomo BSH, 2020

Veksthuset Hemsedal, 2020

Liatoppen Hotell, 2020

Nortura Gol, 2020

Hallingplast, 2020

Hemsedal Golf Alpin hyttegrend, 2020

Ål Kraftverk, 2020

Sentrumsvegen 77, Gol, 2020

Gol kommune, 2020

Storefjell Høyfjellshotell, 2020

Kulu AS, meieribygget Ål, 2020

Skagerak Kraft AS, 2020

Hallingdal Lastebilservice AS, 2020

Geilo Helsestasjon, 2020

Hallingdal Trykk AS, 2020

Vinn vaskeri, 2020

Geilo Sport, leiligheter, 2020

Ustekveikja Energi, 2020

Stensheim Hol, 2020

Kinneberg bygg og brannsikring, 2020

Uvdal Barnehage, 2020

Kirarestaurant Geilo, 2019-2020

Slaatto sag, 2019

Shell rv7, 2019-2020

Hemsedal Møbler, 2019

Capello Frisør, 2019-2020

Småtroll bhg Geilo, 2019

Vestlia skisenter, 2019-2020

Bergtun Rødberg, 2019-2020

Gol samfunnshus, 2019-2020

Sundretunet, 2019-2020

Hallingplast, 2019

Brødr. Dahl Gol, 2019

Hemsedal Cafe, 2019

Gol ung invest, 2019-2020

Gol kommunehus, 2019

Ålhytta, 2019

Vinn Gol, 2019-2020

Geilomo barnesjukehus, 2019

KRIK, 2019-2020

Hallingskarvet skole svømmehall, 2019

Ål kraftverk, 2019

Nortura, 2019

Circkle K Geilo, 2019-2020

Gol Helsetun, 2019-2020

Ulsåk renseanlegg, 2019-2020

ECO, 2019

Sundrevegen 95, 2019-2020

Hallingdal Renovasjon, 2019

Hovli Auto, Leira 2019

Hemsedal kommune, 2019

Ål Kommune, 2019

Geilomo Barnesjukehus, 2018-2019

Hol Barnehage, 2018

Skue Sparebank Geilo, 2018

Byggmakker Leira, 2018

Hemsedal kommunehus, 2018

Spekeloftet Hemsedal, 2018-2019

Hol kommunehus, 2018-2019

Bjerke Nettbygg, 2018

Gol Bakeri, 2018

Hemsedal Bygdaheim, 2018

Kiwi Ulsåk, 2018

Langedrag Naturpark, 2018-2020

Ål vidaregåande skule, 2018-2019

Nor-Kro Bromma, 2018

Hol Kommune Legesenter, 2018

Aurlandsdalen Turisthytte, 2018

Dagalifjell Høgdebasseng, 2018

Fagernes Skysstasjon, 2018

Veksthuset Hemsedal, 2018

Nore Barnehage, 2018-2019

Hovli Auto AS Leira, 2018

Hallingplast kontorfløy, 2018

Ål Lokkstall, 2018

Gol Vidaregåande Skule, 2018

Ål Hyttebygg, 2018

Valdres Lokalmedisinske Senter (VLMS) 2018

Spekeloftet Hemsedal, 2018

Krik Høyfjellssenter Hemsedal AS, 2018

Hemsedal Kommunehus, 2018

Hallingdal Kraftnett, 2018

Maxbo Hemsedal, 2018

Nortura Gol, 2018

Hallingdal Folkemuseum, 2018

Mattilsynet Gol, 2017-2018

Ål Kulturhus, 2017-2019

Rødberg Kommunehus, 2017-2018

Geilohallen, 2017-2018

Uvdal Skule, 2018

Hallingdal Renovasjon, 2018

Langedrag Naturpark, 2017-2019

Hovet Skole, 2017-2018

Skattebøl Barnehage, 2017-2018

Ål Ungdomsskule, 2017

Kiwi Ål, 2017

Hovli Auto Gol, 2017

Geilomo Barnesjukehus, 2017-2018

Moen Camping, Hemsedal, 2017-2018

Hermon Høyfjellssenter, svømmehall, 2017

Familiens Hus, Geilo Helsetun, 2017-2018

Hol Ysteri, 2017

Ål Hyttebygg 2017-2018

Hemsedal Brannstasjon, 2017

Hallingplast AS, 2017-2018

Storefjell Resort, 2016-2018

Gol Skysstasjon, 2016-2017

Sundrevegen 95, 2016-2017

Geiloporten, 2016

Geilo Amfi, 2016

Ål Vidaregåande sjuke, bygghall, 2016-2017

Nes Brannstasjon, 2016-2017

Sundretunet, 2016

Sparebank 1 Gol, 2016

Nesbyen Barnehage, 2016

Krækkja Tusristhytte, 2016

Vestlia Resort, 2016

Rødberg Kommunehus, 2016

Geilomo Barnesjukehus, 2016

Skue Sparebank Gol, 2016

Geilohallen, 2016

Gol Kommune, "gamle Gol skule", 2016

Gol Bakeri, 2016

Rødberg Kommunehus, 2016

Geilomo Barnesjukehus, 2016

Aasremmen AS, 2016

Sparebank 1 Gol, 2016

Gol Skysstasjon, 2016

Nedre Ål Skule svømmehall, 2015

Hallingdal Sjukestugu Røntgen, 2015

Vestlia Konferansehall, 2015-2016

Geilo Tomteservice, 2015

Geilo Helsetun, 2015-2016

Seniorleiligheter Lakkergata, 2015-2016

Geiterygghytta, 2015

Kikutlie, 2015-2016

Sundrevegen 95-97, 2015

Ålingen Kjøpesenter, 2015-2017

Sparebank 1 Hemsedal, 2015-2016

Ålhytta, 2015

Luftambulansen Ål, 2015

Solhovda 41 Kikut, 2015-2016

Nortura Gol, 2015

Oppsjø Verksted, 2015-2016

Rødberg Skole, 2015

Uvdal Barnehage, 2015-2016

Sanne Haugli Fagernes, 2015

Solsiden Ferieleiligheter, 2015-2016

Zaxiz Gol, 2015

Sundrevegen 81, 2015-2016

Kikutsikten bygg 1,2,3, 2015-2016

Hemsedal Apotek, 2015

Hovli Auto AS, 2015

Norbert Kühn, 2015-2017

Fondsbu Turisthytte, 2015-2016

Gol Helsetun, 2015

Torpo Barnehage, 2015

Hallingfrakt, 2015

Fagernes Skysstasjon, 2015

Eik-Senteret, Fagernes, 2015

Gol Bakeri, 2015

Valdres Lokalmedisinske senter (VLMS), 2013-2015

Vinn Hallingdal, Gol, 2014

Frelsesarmeen, 2014-2015

Hovli Auto Fagernes 2014-2015

Torpo Svømmehall, 2014

Hallingplast AS, 2014-2015

LK-Senteret (Meny), 2014-2015

Coop Geilo, 2014

Nye Fredheim Barnehage, 2014-2015

Høgehaug Bo og Behandlingsssenter, 2014-15

Krækkja Turisthytte, 2014-2015

Tinden, 2014-2015

Skigarden, 2014-2015

Hemsedal Kommune, garderobe og kino, 2013

Tinden Hemsedal, 2013-2014

Tuv Oppvekstsenter, 2013

Statens Vegvesen, Breiset, 2013

Nesbyen Kjøpesenter, 2013

Vesterhuset Barnehage, 2014

Uvdal Skole, 2013

Hemsedal Ungdomsklubb, 2013

Fausko Skysstasjon, 2013-2014

Liatoppen, 2013

Hallingstuene Geilo, 2013

Geilotun Varmtvannsbasseng, 2013-2014

Hol Ysteri, 2013

Sando Barnehage, 2013

Fagernes Kino, 2013

Søraurdalsheimen, 2013

Geilo Gatebruksplan, 2013

Hemsedal Veksthus, 2013

Kikutsikten, 2013-2014

Eco Vannkraft Gol, 2013

Bergtun Vinterhage, 2013

Nedre Ål Skule, 2013

Skriv tekst her